1. Responsable i finalitats del tractament
En compliment de la normativa de protecció de dades, us informem que les dades personals que, si escau, pugueu aportar seran tractades per Mercè Bosch Roma com a responsable del tractament, amb la finalitat de:

- FORMULARI DE CONTACTE
Finalitat: facilitar-vos un mitjà perquè pugueu contactar amb nosaltres i respondre a les vostres sol·licituds d’informació, i també poder enviar-vos comunicacions dels nostres serveis, incloent-hi els mitjans electrònics, si marqueu la casella d’acceptació.
Legitimació: el consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació: fins que no s’hagi resolt la vostra sol·licitud mitjançant el nostre formulari o hagi estat contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que demani donar-se’n de baixa.

2. Informació facilitada per l’usuari
El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les vostres sol·licitud o prestar-vos els serveis que pugueu contractar; si no ens les faciliteu, no us podrem atendre correctament ni prestar-vos el servei que hàgiu sol·licitat

3. Destinataris de les dades
Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que hi hagi obligació legal.

4. Legitimació i terminis de conservació
La legitimació del tractament de les vostres dades està basada en el consentiment que s’atorga en el moment de facilitar les dades. Les dades proporcionades es podran conservar durant tot el temps que sigui necessari per a la investigació dels fets denunciats.

5. Drets
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest consentiment hagi estat atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, però, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o de les relacions generades prèviament.

Així mateix, podeu sol·licitar exercir els drets següents:

  • L’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
  • La supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • La limitació del tractament de les dades en determinades circumstàncies.
  • L’oposició al tractament de les vostres per motius relacionats amb la vostra situació particular.
  • La portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
  • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com podeu sol·licitar els vostres drets: mitjançant un escrit adreçat al responsable a la seva adreça postal o electrònica (vegeu l’avís legal), indicant la referència "Dades personals" i especificant el dret que es vol exercir i respecte de quines dades personals.
En cas de divergències amb l’empresa pel que fa al tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

6. Actualització de les vostres dades
Perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, és important que sempre que hi hagi alguna modificació, ens n’informeu; en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes dades.

Aquesta política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin al nostre web, i també modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, motiu pel qual se n’exigeix la lectura, cada cop que ens faciliteu les vostres dades a través d’aquest web.